Phơi bày sự thật: Cách mà Numbers Protocol cùng với Starling Lab và Rolling Stone cách mạng hóa điều tra tội phạm chiến tranh

Tội ác chiến tranh là một thực tế bi thảm đã xảy ra trong suốt lịch sử và tiếp tục xảy ra ở những nơi như Ukraine và Syria. Tuy nhiên, những tiến bộ trong công nghệ như mạng lưới phi tập trung và lưu trữ Web3 mang đến những cơ hội mới để buộc những người thực hiện phải chịu trách nhiệm và mang đến tia hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ mai sau.

Chúng tôi rất vinh dự được tham gia triển khai phóng sự ảnh đầu tiên trên Web3 với Rolling Stone và Starling Lab để điều tra các tội ác chiến tranh do lực lượng Serbia gây ra, Arkan’s Tigers — DJ và các tội ác chiến tranh khác. Các tài liệu được thu thập trong quá trình điều tra được thu thập và đăng ký trên Numbers Protocol, cùng với các dự án khác như Likecoin, Avalanche, IPFS, Filecoin và các dự án tận dụng kỹ thuật xác minh mật mã khác.

Để biết thêm, vui lòng truy cập : https://investigation.rollingstone.com/dj-photo-war-crimes-bosnia/
Tại trang báo cáo điều tra, độc giả có thể kiểm tra dữ liệu xác thực bằng cách nhấn vào nút thông tin
Cuộn xuống phần “Framework” để tìm thông tin đã đăng ký trên blockchain Numbers.

Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới người viết bài điều tra này, Sophia M. Jones, và nhiếp ảnh gia Ron Haviv, vì những đóng góp của họ. Chúng ta cần nhớ rằng, tất cả những khám phá vĩ đại đều đến từ những điều tưởng chừng như rất nhỏ và khi ghép những mảnh ghép nhỏ đó lại với nhau, chúng ta sẽ nhìn thấy một “bức tranh toàn cảnh”.

Cùng với báo cáo của Rolling Stone, Numbers Protocol cũng đã đạt được nhiều thành tựu khác cùng với Starling Lab trong việc đảm bảo tính khách quan, minh bạch của phương tiện kỹ thuật số và đưa Web3 tiến một bước gần hơn đến việc trở thành một công nghệ thực sự có tác động. Trong năm 2020, chúng tôi cũng đã hơp tác cùng Reuters để lưu trữ quá trình bầu cử tổng thống và chuyển giao quyền lực. Năm 2022, chúng tôi đã cho thế giới chứng kiến evidence bằng chứng về tội phạm chiến tranh ở Ukraine đầu tiên trên Web3, cũng như bằng chứng không thể chối cãi về biến đổi khí hậu. Cùng với tiêu chuẩn C2PA và Nid, Numbers Protocol có thể đảm bảo tính xác thực của các nội dung kỹ thuật số.

Sự hợp tác giữa Rolling Stone, Starling Lab và Numbers Protocol là một ví dụ tiêu biểu về cách mà công nghệ Web3 mang lại tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc cho các vấn đề thực tế, đồng thời, mang đến những ứng dụng có ý nghĩa thực tế cho công nghệ Web3, bên cạnh lĩnh vực tiền điện tử. Đây không chỉ là một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống lại tội ác chiến tranh mà còn là nguồn cảm hứng cho những nỗ lực khác nhằm sử dụng công nghệ để tạo ra sự thay đổi tích cực. Numbers Protocol sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ của mình trong tất cả các lĩnh vực, chúng tôi rất vui mừng khi được đóng góp thực sự cho thế giới.

Về Numbers Protocol

Numbers đang xây dựng một mạng lưới hình ảnh phi tập trung để tạo ra cộng đồng, giá trị và niềm tin đối với các nội dung kỹ thuật số. Giao thức Numbers tái định nghĩa hình ảnh kỹ thuật số như là một loại tài sản và Giao thức này cũng là xương sống của bộ công cụ để đăng ký và truy xuất hình ảnh và video trong mạng lưới Numbers.

Giao thức bao gồm:

Ứng dụng Capture: Máy ảnh blockchain đầu tiên trên thế giới nơi mà người dùng có thể dễ dàng xác nhận quyền sở hữu đối với hình ảnh và sử dụng các ứng dụng Web 3.0.

Chứng thực API: Các nhà phát triển và doanh nghiệp có thể triển khai API của Numbers để đăng ký ảnh và truy cập các địa chỉ và chứng chỉ Web 3.0 của họ.

Chứng chỉ: chứng chỉ xác thực nội dung trên blockchain.

Thị trường CaptureClub: Sàn giao dịch NFT riêng của Giao thức Numbers cho phép người tạo sáng tạo nội dung bán hoặc khóa các tác phẩm của họ để nhận lại những phần thưởng nhất định.

Công cụ tìm kiếm NFT: Công cụ tìm kiếm NFT trên nền tảng Web 3.0 đầu tiên giúp người dùng xác minh lịch sử của các NFT và ngăn chặn nguy cơ làm giả NFT.

Numbers đề cao sự thuần khiết của các nội dung kỹ thuật số và khiến cho mọi người suy nghĩ nghiêm túc hơn về mối liên hệ giữa hình ảnh và thế giới xung quanh. Mục tiêu của Numbers là mã hóa các hình ảnh xác thực (bao gồm cả ảnh và video) để tạo ra một mạng lưới hình ảnh phi tập trung trong Web 3.0./.

Website | Twitter | Telegram | Discord | Medium

--

--

Numbers Captain | Designated Translator at Numbers Protocol

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Kai

Numbers Captain | Designated Translator at Numbers Protocol